Himalia

Himalia

درباره Himalia

برند هیمالیا در دهه ۵۰ در ایران فعالیت خود را بر مبنای تولید یخچال فریزر شروع کرد. شرکت هیمالیا با شرکت های به نامی چون AEG آلمان و بتاکو ایتالیا همکاری داشته و به واسطه این همکاری توان فنی خود را گسترش داده و باعث شده سطح کیفی محصولات به روند خوبی افزایش یابد تا بتواند با شرکت های خارجی در رقابت باشد. محصولات برند هیمالیا شامل یخچال های صنعتی و یخچال فریزر های خانگی می باشد. پرتو سرد توان، نامی است که از برند هیمالیا ثبت شده است.