شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

از آنجا که برخی از مشتریان عزیز محصولات را برای جهیزیه خرید می کنند و تا مدتی از آن استفاده نمی کنند، لیروفا علاوه بر مدت زمان گارانتی که شرکت ارائه کننده محصول بر عهده دارد، یکسال بیشتر ، گارانتی محصول را برعهده می گیرد.