ثبت شکایت

ثبت شکایت

برای ثبت شکایت ، انتقاد ، پیشنهاد و . . . در صورت عدم رضایت از کالا ، مدت زمان رسیدن مرسوله و هر مورد دیگری ، می توانید با شماره های ثبت شده در سایت تماس بگیرید ، گرچه که هدف اصلی لیروفا کسب حداکثر میزان رضایتمندی مشتریان خود می باشد.